Chant 019

back

English Title Shine, shine, O new Jerusalem
Georgian Title Ganatldi, ganatldi
Singer Artem Erkomaishvili
Score Based on transcriptions by David Shugliashvili
Place Tbilisi State Conservatory
Year 1966

back